Prizorišča in dogodki

Gregor Dolinar
Gregor Dolinar
(predsednik)

Člani

Klavdija Mlinšek
Klavdija Mlinšek
(transferji, ekskurzije)
Lucijana Kračun Berc
Lucijana Kračun Berc
(nastanitev tekmovalcev)
Vesna Harej
Vesna Harej
(nastanitev vodij ekip in tekmovalne komisije)
Mojca Vilfan
Mojca Vilfan
(prireditve)
Sanja Fidler
Sanja Fidler

Pomočniki

Matevž Šifrar
Matevž Šifrar
(prihodi na letališče)
Mojca Miklavec
Mojca Miklavec
Nataša Grom
Nataša Grom
Sara Kališnik
Sara Kališnik
Jakob Marovt
Jakob Marovt
Katja Berčič
Katja Berčič
Anton Gradišek
Anton Gradišek
Mateja Janše
Mateja Janše