MMO 2006 sta omogočili

Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

MMO 2006 so podprli še

Zavarovalnica Triglav, d.d.
Marand Inženiring d.o.o.
VIDEOPRODUKCIJA KREGAR d.o.o.
IMP, d.d.


KRAS d.d.
Microsoft d.o.o
VELE Trgovska družba d.d.
Mobitel d.d.
Mercator, d.d.
NIL d.o.o.
ADD
Oracle Slovenia


Pivovarna Union d.d.
Institut Jožef Stefan
Odsek za tehnologije znanja
Institut Jožef Stefan
Odsek za kompleksne snovi
Krka, tovarna zdravil, d. d.
Medex d.d.
ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d.
MELAMIN kemična tovarna d.d.
Schiedel dimniški sistemi, d.o.o.
Ceste mostovi Celje
Nova Ljubljanska banka d.d.
Podružnica Vič-Notranjska
GIM, družba za promet z nepremičninami d.o.o.
Tecos, Razvojni center orodjarstva Slovenije
Anni d.o.o.
Lenovo
 LANCom - podjetje za računalniški inženiring d.o.o.
Si.mobil d.d.
Slovenska turistična organizacija
Aerodrom Ljubljana
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o.
Luka Koper
Radenska
Trstenjak Janez
Trstenjak Marjan
Markizet d.o.o.
Helios
Office 1 Superstore
Vrtnarstvo Celje
Telekom Slovenije
Ptujska klet
PLUTON gradnje d.o.o
Razvojni center IRC Celje
Antoni d.o.o
KOVINTRADE d.d.
Občina Ljutomer
SRC.SI d.o.o.
Mesto Ljubljana
Zavod za turizem Ljubljana
Wolfram Research
Celjske mesnine
Agroind Vipava 1894Pri organizaciji in izvedbi so sodelovali še

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za matematiko in fiziko
Visoka šola za zdravstvo
Fakulteta za elektrotehniko
Univerza v Mariboru
Univerza na Primorskem
Univerza na Primorskem - Pedagoška fakulteta Koper
Študentski domovi v Ljubljani
Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja upravno adminstrativna šola Ljubljana
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana
ArnesTelekartice MMO

Jurij VegaJurij Vega
Franc HočevarFranc Hočevar
Josip PlemeljJosip Plemelj
Franc MočnikFranc Močnik

Izdajatelj: Telekom Slovenije.