Častni odbor 47. mednarodne matematične olimpijade

dr. Janez Drnovšek, predsednik Republike Slovenije

g. France Cukjati, dr. med., predsednik Državnega zbora Republike Slovenije
dr. Boštjan Žekš, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
dr. Janez Potočnik, evropski komisar za znanost in raziskave v Evropski komisiji
dr. Andreja Kocijančič, rektorica Univerze v Ljubljani
dr. Ivan Rozman, rektor Univerze v Mariboru
dr. Lucija Čok, rektorica Univerze na Primorskem
ga. Danica Simšič, županja Mestne občine Ljubljana
dr. Milan Zver, minister za šolstvo in šport Republike Slovenije
dr. Jurij Zupan, minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije
mag. Branko Grims, predsednik Odbora za kulturo, šolstvo in šport v Državnem zboru Republike Slovenije
g. Rudolf Moge, predsednik Odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj v Državnem zboru Republike Slovenije