Organizacijski odbor

Zvonko Trontelj

Zvonko Trontelj
(predsednik)

e-pošta: zvonko.trontelj@fmf.uni-lj.si

Andrej Bauer

Andrej Bauer
(priprava tekmovalnih nalog, vrednotenje izdelkov)

e-pošta: andrej.bauer@fmf.uni-lj.si

Gregor Dolinar

Gregor Dolinar
(organizacija; prizorišča & dogodki, vodiči)

e-pošta: gregor.dolinar@fe.uni-lj.si

Darjo Felda

Darjo Felda
(finance, nadzorniki)

e-pošta: darjo.felda@pef.upr.si

Matjaž Željko

Matjaž Željko
(IT & tehnična podpora)

e-pošta: matjaz.zeljko@fmf.uni-lj.si

Klavdija Mlinšek

Klavdija Mlinšek
(tajnica MMO)

e-pošta: www.dmfa.si