Roki prijave

30. september 2005
Zadnji dan za prejem obrazca s kontaktnimi podatki.
15. februar 2006
Zadnji dan za potrditev udeležbe na MMO 2006.
15. marec 2006
Zadnji dan za prejem predlogov tekmovalnih nalog. Naloge naj bodo poslane po pošti na naslov*:
Profesor Andrej Bauer
Fakulteta za matematiko in fiziko
Jadranska ulica 19
1000 Ljubljana
Slovenija
30. april 2006
Zadnji dan za spletno prijavo članov tekmovalnih komisij, vodij ekip in opazovalcev.
31. maj 2006
Zadnji dan za spletno prijavo tekmovalcev.
10. junij 2006
Zadnji dan za spletno prijavo datuma prihoda in odhoda udeležencev.
*V skladu s pravili MMO država gostiteljica ne more predlagati tekmovalnih nalog.